0911 - 22 11 44

Batterigatan 8 | 94147 PITEÅ

Om Fermeco

Fermeco AB startades 1964 och i juni 1993 startade egen tillverkning av takstolar (stålfackverk). Vi är ett legotillverkande företag inom stålbyggnad med egen konstruktionsavdelning och ytbehandling. I samband med 40-årsjubileet 2004 böt företaget namn från Bergsvikens Svets & Mekaniska AB till Fermeco AB.

Verksamheten omfattar konstruktion, tillverkning och montage av stålkonstruktioner till byggnader, byggnadssmide, licenssvetsning samt tillverkning och montage av byggnader i stål och plåt. Företaget har egen ytbehandlingsanläggning med 15 års erfarenhet och diplomutbildade målare, vi är dessutom auktoriserade rostskyddsmålare.

E-post: info@fermeco.se

Piteåbalken

Standardbalkar av L-Profiler & U-Profiler samt genom ett samarbetsavtal med Rautaruukki Metform kan vi erbjuda fackverk tillverkade av fyrkantiga eller runda rör för alla typer av fackverksbehov.

Fackverk för varuhus och offentliga byggnader, is- och sporthallar, industri- och lagerbyggnader m.m.

Beprövad konstruktion och tillverkning

Piteå-balken konstrueras och tillverkas av FermecoAB.

Piteå-balken är en beprövadkonstruktion som har funnits i över 20 år.

Tillverkningen sker med kvalitetsstyrning enligt ISO9000.

Standardutförande av Fig. 3

Diagonal
U 50-65
Diagonal
U 80-100
Diagonal
U 120-140
A = 120
B = 210
C = 140
A = 120
B = 250
C = 180
A = 150
B = 290
C = 220

Måttet för H är normalt 200 mm, men när över ramens dimension överstiger 140 mm måste måttet ökas för att montaget skall kunna utföras. Måttet H kan också ökas vid stora pelare, t ex betongpelare, för att första diagonalen inte ska kollidera med pelaren.

Rätt balk till varje objekt

Försäljningskontoret samarbetar med konstruktören, som beräknar varje objekt utifrån givna förutsättningar och tar fram det alternativ som har den bästa totalekonomin.

Vi tillverkar våra fackverk av standardprofiler. Fler profiltyper innebär färre dimenssionssteg. Vi optimerar Materialet och gör rätt balk till varje objekt.

När taket på Kvarnvallens Ishall i Piteå skulle höjas valde man att använda sig av Piteåbalken.

Spännvidder upp till 72,5 meter

Vi levererar fackverk i spännvidder 5-50 meter och kan klara upp till 72,5 meter fri spännvidd.

Fackverken tätsvetsas vid behov och rostskyddas med målning. Varmförzinkning kan också vara en alternativ behandling.

Piteå-balken är mycket konkurrenskraftig både till pris och kvalitet.

Smideskonstruktioner

Image Item

Bandgång till sliglagret i LKAB:s anläggning i Kiruna levererat vintern år 2001.

Image Item

Här syns en del av de 500 ton smide som vi levererat till LKAB i Kiruna under hösten, vintern och våren år 2000-2001.

Sedan starten 1964 har Fermeco AB tillverkat och monterat stålstommar och byggnadssmide över hela Sverige. Sedan1998 konstruerar vi också dessa.

Vi är certifierade enligt EN 1090-1:2009+A1:2011 samt ISO 3834-2:2005

Certifierade utförandeklasser, EXC1, 2 samt 3

All tillverkning sker med kvalitets- och miljöstyrning enligt ISO9001, ISO 14001 och ISO18001

I och med att vi har egen ytbehandlingsanläggning kan vi leverera stål till fördelaktiga priser och utan onödiga transporter mellan underentreprenörer.

Rörbryggor

Beprövad konstruktion

Våra standardbryggor är mycket konkurrenskraftiga.Produktionen bygger på det kunnande och den långa erfarenhet vi har av stålfackverk till tak- och specialkonstruktioner. Vi levererar även rörbryggor utanför standard, försäljningskontoret och konstruktören tar fram optimala lösningar för aktuellt behov.

Målade eller Varmförzinkade

Kontroll och ytbehandling följer samma noggranna riktlinjer som vår fackverkstillverkning. Hela konstruktionen tätsvetsas och rostskyddas med målning. Rörbryggorna kan även levereras varmförzinkade.

Ansvar ända fram

Rörbryggorna levereras färdiga för montering. På bilden till höger syns en del av den ca 150 meter långa rörbrygga som levererades montagefärdig till SSAB i Oxelösund under våren år 2000.

Ytbehandling

Image Item

Fackverksmåleriet mäter 25 x 10 meter och är utformat för att optimera ytbehandling av fackverk.

Image Item

Det större av av de två målerierna har en yta på 720 m² med väl tilltagna portar som gör det möjligt att rulla in hela objekt som mäter 9 x 4 meter.

Fermeco AB har egen ytbehandlingsanläggning sedan 1984 och diplomutbildade målare. Vi är dessutom auktoriserade genom Auktorisationsnämnden för rostkyddsmålning sedan 1996. Företagets rostskyddsanläggning hör till en av landets största med en sammanlagd yta på 985 m². Vi utför de flesta av de rostskyddssystem som finns beskrivna i BSK.