Smideskonstruktioner

Sedan starten 1964 har Fermeco AB tillverkat och monterat stålstommar och byggnadssmide över hela Sverige. Sedan1998 konstruerar vi också dessa.

Vi är certifierade enligt EN 1090-1:2009+A1:2011 samt ISO 3834-2:2005

Certifierade utförandeklasser, EXC1, 2 samt 3

All tillverkning sker med kvalitets- och miljöstyrning enligt ISO9001, ISO 14001 och ISO18001

I och med att vi har egen ytbehandlingsanläggning kan vi leverera stål till fördelaktiga priser och utan onödiga transporter mellan underentreprenörer.


Bandgång till sliglagret i LKAB:s anläggning i Kiruna levererat vintern år 2001.


Här syns en del av de 500 ton smide som vi levererat till LKAB i Kiruna under hösten, vintern och våren år 2000-2001.