RÖRBRYGGOR

Beprövad konstruktion

 Våra standardbryggor är mycket konkurrenskraftiga.Produktionen bygger på det kunnande och den långa erfarenhet vi har av stålfackverk till tak- och specialkonstruktioner. Vi levererar även rörbryggor utanför standard, försäljningskontoret och konstruktören tar fram optimala lösningar för aktuellt behov.

Målade eller Varmförzinkade

 Kontroll och ytbehandling följer samma noggranna riktlinjer som vår fackverkstillverkning. Hela konstruktionen tätsvetsas och rostskyddas med målning. Rörbryggorna kan även levereras varmförzinkade.

Ansvar ända fram

 Rörbryggorna levereras färdiga för montering. På bilden till höger syns en del av den ca 150 meter långa rörbrygga som levererades montagefärdig till SSAB i Oxelösund under våren år 2000.