Projekt

  

Nybyggnad 

I December 2014 fick Fermeco I uppdrag av PEAB att konstruera, tillverka, leverera samt montera stålfackverk och sekundärstål till nyetabbleingen av IKEA I Umeå

  

Bandgång

I December 2014 fick Fermeco I uppdrag av SSAB I Lulea att demontera befintlig bandgång samt konstruera, tillverka, leverera och montera ny bandgång till koksverket I Luleå

NYByggnad

I Mars 2015 fick Fermeco I uppdrag av NYAB att tillverka, leverera samt montera stålkonstruktioner till Hematitanläggning I Gällivare. Entreprenaden bestod av stålstommar, bandgång och räcken

 

 

friidrottshall

I Juli 2015 fick Fermeco I uppdrag av Västanfors Stålbyggnader att konstruera, tillverka och leverera stålfackverk till friidrottshall I Gävle. Projektet bestod av 16st 54m långa ståltakstolar.