Standardbalkar av L-Profiler & U-Profiler samt genom ett samarbetsavtal med Rautaruukki Metform kan vi erbjuda fackverk tillverkade av fyrkantiga eller runda rör för alla typer av fackverksbehov.

 facktak

Fackverk för varuhus och offentliga byggnader, is- och sporthallar, industri- och lagerbyggnader m.m.

 Beprövad konstruktion och tillverkning

Piteå-balken konstrueras och tillverkas av FermecoAB.

Piteå-balken är en beprövadkonstruktion som har funnits i över 20 år.

Tillverkningen sker med kvalitetsstyrning enligt ISO9000.

 Standardutförande av Fig. 3

Diagonal
U 50-65
Diagonal
U 80-100
Diagonal
U 120-140
A = 120
B = 210
C = 140
A = 120
B = 250
C = 180
A = 150
B = 290
C = 220

Måttet för H är normalt 200 mm, men när över ramens dimension överstiger 140 mm måste måttet ökas för att montaget skall kunna utföras. Måttet H kan också ökas vid stora pelare, t ex betongpelare, för att första diagonalen inte ska kollidera med pelaren.

 Rätt balk till varje objekt

Försäljningskontoret samarbetar med konstruktören, som beräknar varje objekt utifrån givna förutsättningar och tar fram det alternativ som har den bästa totalekonomin.

Vi tillverkar våra fackverk av standardprofiler. Fler profiltyper innebär färre dimenssionssteg. Vi optimerar Materialet och gör rätt balk till varje objekt.

När taket på Kvarnvallens Ishall i Piteå skulle höjas valde man att använda sig av Piteåbalken.

 Spännvidder upp till 72,5 meter

Vi levererar fackverk i spännvidder 5-50 meter och kan klara upp till 72,5 meter fri spännvidd.

Fackverken tätsvetsas vid behov och rostskyddas med målning. Varmförzinkning kan också vara en alternativ behandling.

Piteå-balken är mycket konkurrenskraftig både till pris och kvalitet.