Ytbehandling

Fermeco AB har egen ytbehandlingsanläggning sedan 1984 och diplomutbildade målare. Vi är dessutom auktoriserade genom Auktorisationsnämnden för rostkyddsmålning sedan 1996. Företagets rostskyddsanläggning hör till en av landets största med en sammanlagd yta på 985 m². Vi utför de flesta av de rostskyddssystem som finns beskrivna i BSK.


Fackverksmåleriet mäter 25 x 10 meter och är utformat för att optimera ytbehandling av fackverk.


Det större av av de två målerierna har en yta på 720 m² med väl tilltagna portar som gör det möjligt att rulla in hela objekt som mäter 9 x 4 meter.