Offertförfrågan

Datum
Leveransort
Objektnamn
Leveranstidpunkt

Vad önskas offert på?

Fackverk
Rörbryggor
Gång- och cykelbrong- och cykelbro
Stomme
Rostskyddsbehandling
Skyddsrumsdörrar
Annan offert
Ritningar sänds per post
Ritningar sänds via fax
Offert önskas senast

Fackverkstyp

Fackverkstyp:

Specifikation:

Antal st.
Längd meter
C-avstånd meter
Taklutning grader
Balkhöjd mm
Eller balkhöjd optimalt
Fackverk tillverkade av:

Laster

Snözon
Egenvikt yttertak
Egenvikt innertak
Kont.koeff. 1,0 1,1
Eventuella Åsfästen, C-avstånd och typ
Eventuella installationslaster
Eventuella snöfickor
Eventuella punktlaster
Övrigt

Målningsbehandling

Klicka för miljöklass
C0 C1 C2 C3 C5
Beteckning (de vanligaste)
S2.02  S2.04  S3.04  S3.21  S3.22  S4.20  S4.21  FZV
Annan beteckning
Kulör

RING, FAXA, SKRIV ELLER SÄND E-POST:

*Avsändare:
*Att:
*Tel:
Fax:
E-post:
*Dessa uppgifter måste fyllas i för att kunna skicka förfrågan

Övriga upplysningar