Maskinparken

Ändamålsenliga maskiner gör att vi kan optimera produktionen och öka kvaliteten på våra produkter.


År 2004 investerade Fermeco i en CNC-styrd kap och borranläggning. Rakkapar och gerar i 45º 80*80 till HEA 600 i längder max 15m.


Kantpressen har en tryckkapacitet på 400 ton.


Gradsaxen klipper upp till 20 mm tjock plåt.


Vår fabrik är byggd för sidolastare, vilket underlättar både lastning och lossning av material. Dessa har en lyftkapacitet på 8 respektive 12 ton.


Brännsvetsen kan skarva profiler upp till 200 mm.


Det finns två st slungblästrar och dessutom en blästerhall för fristråleblästring av gods upp till 25-meterslängder, vilket ger en mycket stor kapacitet på blästring.


Kapmaskinen kapar upp till 1000 mm HEA -profiler.